Юлія Кльоба: «Директор – найкраща посада для впровадження змін»

Юлія Кльоба: «Директор – найкраща посада для впровадження змін»

Юлія Кльоба: «Директор – найкраща посада для впровадження змін»

 

З таким переконанням, а швидше – гаслом, Юлія Кльоба, раніше учитель із шестирічним стажем, а нині вже директор Рибницької СЗШ І-ІІ ст., відважилася взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора, що відбувся у приміщенні залу методичного кабінету відділу освіти Дрогобицької районної державної адміністрації. І таки перемогла із власним перспективним планом розвитку на два роки «Школа – центр життєтворчості дитини, її становлення, інтелектуального та духовного розвитку». Які загалом зміни пропонує пані Юлія та зокрема шляхи розв’язання проблемРибницької школи– розмовляємо з новообраною директоркою.

– Передусім розкажіть читачам, якою професійною дорогою йшли до того, щоб очолити навчальний заклад?

– Звичайною учительською стежкою. Працювала кілька років педагогом, але про все за порядком.

Народилася 11 липня 1993 року в селі Старий Кропивник. З вересня 2000 р. до червня 2008 р. навчалася в Старокропивницькій ЗОШ І-ІІст. З вересня 2008-го до червня 2010-го – у Бориславській санаторній школі-інтернаті. У серпні 2010 року вступила до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, а саме – інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Закінчила навчання в січні 2017 року. Здобула дипломи бакалавра, спеціаліста та магістра.

Від 2 вересня 2013 року працюю в Старокропивницькому НВК І-ІІ ст. учителем математики та фізики, а також класний керівниксьомого класу. Є головою профспілкового комітету. Виконувала обов’язки педагога-організатора навчально-виховного комплексу.13 березня 2018 року влаштувалася за сумісництвом у Рибницьку СЗШ І-ІІ ст., де й працювала до прийняття на посаду директора.

Також займаюся репетиторством, готуючи учнів випускних класів до складання ЗНО та вступу до вищих навчальних закладів.

– Що чи хто спонукав Вас до того, щоб спробувати директорського хліба?

– Вирішила подати свою кандидатуру на конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти «Рибницька середня загальноосвітня школа І-ІІ ст.» тому, що вважаю, що директор – найкраща посада для впровадження змін. Учитель, звичайно, теж може змінювати систему, але спектр його дій обмежений.

Вважаю, що за час роботи проявила себе досить креативним, неординарним та висококваліфікованим педагогом. Завжди працюю над собою та своїм професійним рівнем. Відвідую різні семінари, вебінари, тренінги тощо.

Планую зробити дійсно Нову школу, зберігаючи гарні давні традиції. На мою думку, проблема багатьох сучасних шкіл у тому, що дуже часто за так званою новою школою ховаються лише зовнішні зміни, але не відбувається змін у процесах, зокрема в стосунках УЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ – БАТЬКИ. Ці стосункимають будуватися на педагогіці партнерства. Це перший аспект, який потребує уваги.

Другий аспект – активувати мотивацію вчителів, щоб вони знали про освітянські програми та тренінги. Прагну допомогти педагогам знайти можливість підвищити якість своєї освіти, не відриваючись від навчального процесу. Переконана, що в методах і підходах викладання вчитель має йти в ногу з часом. Вважаю, що вчительство має бути ліберальним та ініціативним.

І третій аспект – клімат і умови в навчальному закладі. Для виховання і становлення успішного, всебічно розвиненого та патріотично налаштованого громадянина України потрібно створити сприятливе середовище, у якому кожна дитина зможе відчути себе значущою та розкритися як особистість.

Я проти авторитарності, готова підтримувати і йти назустріч.

Головним моїм завданням як керівника стане виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини, створення розвивального середовища, у якому реалізувалися б усі потенційні можливості конкурентоспроможних випускників. Все це можна здійснити лише за умов впровадження інноваційних педагогічних технологій, самовдосконалення й кваліфікаційного зростання вчителів, створення безперервного процесу формування творчої, обдарованої особистості.

– Якими, на Вашу думку, є критерії успішності закладу середньої загальної освіти?

– На мій погляд, критерії успішності закладу середньої загальної освіти варто розглядати з чотирьох позицій: з позиції дитини, вчителя, батьків, громади.

Успішна школа з позиції дитини має забезпечити високу якість освіти, що передбачає, насамперед, якісно нове представлення навчального матеріалу і формування в учнів компетентностей. Окрім того, школа має бути осередком суспільного життя дитини. Це простір, в якому вона має відчувати себе значущою та успішною, розкривати себе як особистість, не боячись невдач та осуду.

Успішна школа з позиції вчителя має забезпечити його матеріально-технічною базою для впровадження новітніх форм, методів, засобів та технологій для здійснення освітньої діяльності, а також створити психологічно комфортні умови для реалізації творчого потенціалу. Гарантувати можливість підвищення кваліфікації шляхом безперервної та неформальної освіти. Батьки бачать успішну школу у власному ракурсі. Школа, насамперед, – це місце, якому можна довірити свою дитину, її здоров’я, як фізичне, так і психічне. Також це заклад, де їхні діти гарантовано отримають якісну освіту (зможуть успішно скласти ДПА, ЗНО та інші точки контролю), у якому дітей підготують до дорослого життя, навчать брати відповідальність за прийняті рішення та бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Школа з позиції громади сприймається як заклад, який здійснює свою діяльність на партнерських засадах. Але принцип партнерства зберігається як всередині закладу (ВЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ – БАТЬКИ), так і в зовнішніх стосунках із громадою. Представлення школи на сільських, районних, обласних заходах, конкурсах, олімпіадах тощо. Іміджева діяльність школи має бути спрямована на створення та формування позитивного образу закладу, його індивідуальності та неповторності.

– Які завдання ставите перед собою як директор Рибницької школи та якими методами їх плануєте досягати?

– Мета Рибницької СЗШ І-ІІ ступенів – забезпечити позитивну динаміку розвитку школи як відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку громадянина-патріота, здатного до участі в розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави, готового до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Місія школи полягає: у забезпеченні якісної освіти як найважливішої умови успішної соціалізації дитини в сучасному суспільстві; формуванні свідомості громадянина, що володіє політичною культурою, критичним мисленням, здатністю самостійно здійснювати свій вибір; вихованні любові до Батьківщини, духовності, моральності; створенні умов, сприятливих для доброзичливого ставлення до школи, однолітків, учителів, держави; підтриманні сприятливої атмосфери співробітництва серед працівників школи, батьків та громадськості; здатності розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки; умінні генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя; застосуванні інформаційно-комунікативних технологій.

Для досягнення цієї мети необхідно передбачити вирішення таких стратегічнихзавдань програми: забезпечення якості освіти, яка відповідає сучасним освітнім стандартам; модернізація ресурсного (матеріально-технічного, кадрового, методичного) забезпечення освітнього процесу та формування сучасної шкільної інфраструктури; розвиток інформатизації освіти в школі та розширення єдиного інформаційного простору; формування в учнів громадської свідомості, відповідальності та активності, громадського обов’язку та громадської гідності; виховання свідомого громадянина України, патріота, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації; виховання особистості з демократичним світоглядом, яка не порушує прав, свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури інших держав, народів; вироблення в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як до найвищої цінності; формування професійно компетентної особистості, здатної до суспільного життя та співпраці в громадянському суспільстві; гуманізація міжособистісних стосунків між педагогами, дітьми та батьками; формування іміджу школи.

Я прагну будувати школу рівних можливостей для всіх; школу, в якій навчатимуться поряд обдаровані діти; школу, яка намагатиметься дати можливості для розвитку кожній дитині та розвинути її так, щоб вона була успішною в житті. Тобто, щоб дитина, навчаючись в школі, змогла набути всі життєві компетенції в тому обсязі, в якому вони їй потрібні для успішного становлення. Головним моїм завданням як керівника стане виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини, створення розвивального середовища, у якому реалізувалися б усі потенційні можливості конкурентоспроможних випускників. Все це можна здійснити лише за умов впровадження інноваційних педагогічних технологій, самовдосконалення й кваліфікаційного зростання вчителів, створення безперервного процесу формування творчої, обдарованої молоді.

– Це теоретична частина, як кажуть, Вашої управлінської програми. Перейдімо до конкретики, а більше – до господарських питань. Якими вони є у Рибницькій школі, що вирішуватимете найперше?

– Звичайно, проблеми є, як у всіх школах. Маємо потребу в перекритті даху у двох корпусах. На шкільному подвір’ї є фундамент, що не підлягає подальшій експлуатації. Також у Рибницькій школі нема спортзалу, що є досить вагомою проблемою. Розв’язати її можна шляхом зруйнування фундаменту й побудови замість нього спортзалу для учнів.

Звісно, у планах маємо й капітальний ремонт фасаду, а також зміну зовнішнього естетичного вигляду школи. А ще не вабить око необлаштоване шкільне подвір’я, яке потребує благоустрою, зокрема встановлення дитячого спортивного майданчика.

У цьому навчальному закладі є приміщення, яке не використовують, оскільки потребує ремонту, тому хотіла б перетворити його на дитячу кімнату відпочинку (інтерактивну ігрову кімнату). Думаю, що під час перекриття даху школу можна підняти і піддашшя використати для певних потреб: зробити бібліотеку, кабінет педагога-організатора тощо.

Великим недоліком у Рибнику є те, що нема дошкільного закладу освіти, тож є потреба у створенні дошкільної групи на базі Рибницької СЗШ І-ІІ ступенів.

Для того, щоб здійснити задумане, слід розробляти та реалізовувати цільові програми, додатково залучати позабюджетні джерела фінансування, підвищувати ступінь відкритості школи, висвітлювати діяльність педагогічного колективу на сайті школи, у формі звіту директора перед громадськістю та колективом, аби спільно вирішувати наболіле. До цього поки що прагнемо, а час покаже. Однак зміни будуть, бо без них нема розвитку, нема життя.

 

Ірина МИХАЦЬ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: