Наталія Куньч: учитель –рушійна сила освітянських реформ

Наталія Куньч: учитель –рушійна сила освітянських реформ

Наталія Куньч: учитель –рушійна сила освітянських реформ

 

Пріоритетним завданням для новообраного директора Солонської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенівНаталії Куньч є організація процесу підвищення компетентності вчителя.Про це детально описано в її перспективному плані розвитку закладу освіти, який презентувала на конкурсі на заміщення вакантної посади директора закладу освіти «Солонська середня загальноосвітня школа І-ІІ ст. Дрогобицького району», що відбувся 4 березня.

Наталія Куньч народилася 15 листопада 1977 року в Дрогобичі. 1 вересня 1984 року її зараховано до першого класу основної школи села Михайлевич. У листопаді 1987 переведено на навчання до Дрогобицької середньої школи №8, яку закінчила в червні 1994 року.

У серпні 1994-го вступила на денне відділення історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка і в липні 1999 року отримала диплом спеціаліста – вчителя історії, практичного психологав закладах освіти.

У березні 2011 року вступила на психолого-педагогічне відділення Дослідницького центру МОН молодь спорту України при Національному університеті «Львівська політехніка» (заочна форма навчання) і в грудні 2012 року отримала диплом – присвоєно кваліфікацію викладача географії.

4 лютого 1998 року Наталія Куньч розпочала трудову діяльність. Її прийняли на посаду вчителя історії середньої школи №8 міста Дрогобича. 2 березня 1998 року її звільнено із цієї посади.

18 серпня 1999 року прийнято на посаду вчителя історії Солонської основної школи. З червня 2018 року виконувала обов’язки директора цього навчального закладу.

З таким багатим резюме Наталія Куньч досвідчила, що якщо учитель – компетентний, творчий, новатор, то й учень обов’язково буде таким самим. Тому пунктом номер один у її перспективному плані розвитку Солонської школи є виявлення здібностей, можливостей педагогів шляхом проведення анкетувань, тестувань, діагностики педагогічного колективу, проектної діяльності та позакласної роботи, а також проведення майстер-класів із впровадженням інноваційних технологій. Запорукою успішності педколективу та загалом усієї школи, на думку директора, є і створення комфортних умов для підвищення особистого статусу кожного суб’єкта навчально-виховного процесу за допомогою складання зручного розкладу навчальних занять, підбору оптимального навантаження та позитивного психологічного мікроклімату посеред учителів та учнів. Якою постає перед пані Наталею Солонська школа в майбутньому, які проблеми розв’язано, а які на порядку денному, про пріоритетні напрями – у розмові з гостею редакції.

— Які завданняВашої управлінської діяльності?

— Створити єдиний методичний простір школи для використання електронних навчальних матеріалів, методичних посібників тощо та базуданих: річне планування компонентів освітньої діяльності, внутрішньошкільний контрольй управління навчально-виховним процесом, аналіз науково-методичного, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного забезпечення.

— Матеріально-технічна база. Що маємо і з чого починаємо оновлення?

— Приміщення закладу освіти уже використовується протягом п’ятдесяти років, проте школу забезпечено водогоном, каналізацією, внутрішніми туалетами; обладнано комп’ютерний клас.

За літо 2018 року за кошти, виділені Дрогобицькою районною радою та Солонською сільською радою, зроблено капітальний ремонт підлоги в чотирьох навчальних кабінетах та частині коридору, перекрито частину даху будівлі школи.

Заплановано завершити капітальний ремонт даху школи, провести поточний ремонт навчальних кабінетів та комбінованої майстерні. Створити нове освітнє середовище, поліпшити матеріальну-технічну базу школи для забезпечення умов якісної навчально-виховної діяльності. Зокрема, це проведення поточного ремонту школи, класів із креативним підходом (з дотриманням санітарно-гігієнічних норм) із залученням до цієї роботи батьків і старшокласників; облагородження території школи.

— У чому полягає успішна діяльність навчального закладу?

— Для успішної діяльності навчального закладу треба розуміти те, які вимоги ставить держава до випускника сучасної школи. Він має бути особистістю, новатором та патріотом. Так зазначено у Концепції Нової Української Школи, яка є основою нового закону «Про освіту».

Хочу зазначити сильні сторони Солонської школи:висококваліфіковані педагогічні працівники;згуртований колектив; позитивнийпсихологічний клімат.

— Які пріоритетні напрями в роботі школи виділите?

— На мій погляд, пріоритетними у роботі школи є такі напрями:формування високоморальної особистості на основі всебічного розвитку здібностей дитини з врахуванням її психологічних особливостей та природного потенціалу.Всебічно розвинені діти, активні фізично та розумово, невимушено почуваються в суспільстві та здатні підтримати розмову на всіляку тему.

Всебічний розвиток – це фізичний:комплексна турбота про стан здоров’я та фізичну форму – спорт, харчування, загартовування; інтелектуальний:дії, спрямовані на розвиток розумових здібностей, творчого та логічного мислення, уяви, вміння усвідомлювати власні дії та їхні наслідки; соціальний:вироблення навичок, необхідних для адаптації в соціумі, – вміння висловлювати думки, спілкуватися, комунікативні навички; емоційний:здатність розуміти та приймати почуття оточуючих, висловлювати або стримувати свої почуття, придушувати негативні емоції, вміти керувати емоціями; творчий: реалізація творчих навичок; духовний:розуміння ідеалів, цінностей, моральних принципів, їх дотримання; організація навчально-виховної роботи на основі впровадження інноваційних освітніх технологій.

Впровадження технології розвивального навчання(авт. – Д.Ельконін, В.Давидов), системи розвивального навчання, що передбачає формування активного, самостійного творчого мислення учнів і на цій основі поступового переходу в самостійне навчання.

Впровадженняінтерактивних технологій(авт. – О.Пометун, Л.Пироженко), ідея якого полягає в тому, що процес пізнання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів.

Впровадженняпроектних технологій(авт. – К. Баханов, В. Гузєєв, І. Єрмаков, О. Пєхота), завдяки яким учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань проектів.

Впровадження технології особистісно орієнтованого навчання(авт. – І. Якимська, О. Савченко, С. Подмазін) – створення оптимальних умов для розвитку й становлення особистості як суб’єкта діяльності й суспільних відносин, яка будує свою діяльність і стосунки відповідно до стійкої ієрархічної системи гуманістичних і буттєвих особистісних цінностей.

Пріоритетними напрямами є тежзабезпечення наступності між усіма ланками навчально-виховного процесу йорганізація роботи з обдарованими учнями.У Плутарха читаємо: «Розум дитини – не посудина, яку слід заповнити, а смолоскип, який треба запалити». Не через насичення дитячої свідомості великою кількістю фактів і теоретичних відомостей досягнемо справжньої мети навчання і виховання, а лише через задоволення внутрішнього прагнення учня вирости до рівня Особистості, відчути невимовну радість пізнання і творчості.

Важливими є навчання і виховання дітей з особливими потребами, формування свідомого і відповідального ставлення учасників навчально-виховного процесу до навчання, виховання і розвитку, впровадження здоров’язберігаючих технологій.

Треба обов’язково створити сприятливі умови для навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання), забезпечити оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), повноцінний та раціонально організований руховий режим.

Ще одним важливим пріоритетом є формування позитивного іміджу навчального закладу та збереження і збільшення контингенту учнів. Тому своїм завданням я бачу створення комфортних умов навчання, за яких здобувач освіти відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість,що робить його активним шукачем шляхів і засобів вирішення проблем та досягнення власної мети.

Національно-патріотичне виховання – один із пріоритетів розвитку духовності, моральності, толерантності молодого покоління.Патріотизм нині є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювалися на моральній основі.

Останнім часом молодь стала спрощено ставитися до таких понять, як любов до Батьківщини, патріотизм, громадянський обов’язок. Дедалі частіше центральне місце в їхньому світогляді посідають атрибути успіху: гроші, престижний рівень споживання та дозвілля, а це в майбутньому може стати причиною деградації та розпаду держави. Тому вСолонській школі особливу увагу приділяємо формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, культурних і духовних надбань рідного краю.Метою нашої роботи є виховання в молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, успадкування духовних надбань українського народу, забезпечення духовної єдності.

— А як щодо громадського самоврядування?

— Тісна взаємодія колективу навчального закладу з батьками є запорукою успішної діяльності закладу, адже спільно розв’язувати питання набагато простіше. Завдяки активним батькам та їхній допомозі проведено поточні ремонтні роботи в закладі освіти.

У планах – соціально спрямований напрям на покращення якості взаємодії батьків і педагогів для становлення учня як особистості. Залучити активних батьків для профілактичної роботи з батьками учнів, схильних до правопорушень. Створити групу батьків для планування та розробки мікропроектів. Частіше проводити родинні свята, спільні екскурсії.

Нині живемо в час реформ, зокрема тепер відбувається масштабна освітня реформа, тому, як писав Стівен Кінг, «людина, яка відчула вітер змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк».

 

Ірина МИХАЦЬ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: