БУДЬ ТВОРЧИМ! Культура. Мистецтво

БУДЬ ТВОРЧИМ! Культура. Мистецтво

За агротуризмом – майбутнє Дрогобиччини

Туризм і світова економіка. Сільський туризм – стан і перспективи

За даними Всесвітньої ради з туризму і подорожей (WTTC), туристичний бізнес створює до 6% обсягу світового валового продукту, а приблизно 5% всіх податкових платежів збирається в туризмі. За сумою отриманих доходів від експорту робіт і послуг туризм посів місце одразу після доходів від експорту нафти і нафтопродуктів та експорту автомобілів. Міжнародний туризм вважається третьою за значимістю статтею доходів у світі. Економісти по праву називають туризм найперспективнішою галуззю з погляду перспективи розвитку та окупності капіталовкладень. Українська Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму констатує, що на міжнародному ринку відбувається перехід від моделі «SSS» (Море-сонце-пісок) до моделі «LLL» (Знання-ландшафт-дозвілля).

Отже, розвиток сільського туризму став тенденцією у світовій економіці. Згідно зі статистичними даними Всесвітньої організації туризму і подорожей, щороку світом мандрує майже 700 млн. туристів. У середньому від 12% до 30% з них віддають перевагу саме сільському туризму. Є країни, де ці цифри значно перевищують наведені. Світова практика показує, що для комплексного обслуговування одного агротуриста виникає запит на створення додатково трьох робочих місць у селі. Тому не дивно, що сільський туризм є в провідній п’ятірці пріоритетних напрямків розвитку індустрії туризму.

Стратегії і програми регіонального розвитку України визначають завдання сприяння туристичній діяльності як одне із першочергових. Подальше реформування бюджетного законодавства в напрямку зростання фінансової самостійності місцевих громад спонукає державу до пошуку додаткових джерел забезпечення економічного зростання регіонів. У 16 областях України туризм (в тому числі сільський) визнаний основним компонентом, який забезпечує розвиток.Політика сприяння сільському туризму в Україні, крім того, зумовлена необхідністю розв’язання нагальних соціальних проблем села. Адже трансформаційні процеси в економіці призвели до наростаючих негативних тенденцій у селі. Вони характеризуються зменшенням кількості сільського населення, зростанням безробіття та масовою заробітчанською міграцію із сіл в міста чи за кордон.

Роль сільського туризму в сучасних економічних процесах в Україні важко переоцінити. Тим паче, що механізм економічної мультиплікації створює умови для зростання в суміжних із туризмом галузях: торгівлі, гуманітарній сфері та ін. Сільський туризм сприяє розширенню міжнародних контактів, залученню додаткових інвестицій в економіку, стимулює розвиток інфраструктури. Якщо узагальнити головні тенденції і явища, пов’язані з розвитком сільського туризму, то вони є такими:

1) близько 60% подорожей у світі пов’язані із відпочинком;

2) туризм формує до 8% сукупного валового продукту країн Європейського Союзу;

3) кількість робочих місць у туристичній індустрії Європейського Союзу становить 12% загальної кількості робочих місць;

4) в Україні сільським туризмом можуть займатися до 10% особистих селянських господарств. Особливо це притаманно для Карпатського регіону, де вже гостей приймають сотні сільських садиб. Останнім часом спостерігається 20-30% щорічний приріст їх кількості. Для порівняння: в Польщі у сільській місцевості існує близько 100 тисяч ліжко-місць у сфері сільського туризму, в країнах ЄС – до 2 млн.;

5) щораз активнішою є політика світових держав у сфері конкурентної боротьби за потоки туризму. Шляхом реформування нормативної бази та фіскальної політики в напрямку максимального його сприяння ними проводиться активна політика зі створення власного позитивного туристичного іміджу, створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту;

6) важливим пріоритетом для сільського туризму стало створення механізмів встановлення і підтримки паритету між туристичною діяльністю і збереженням природних та історико-культурних ресурсів;

7) посилюється роль місцевих громад і громадських організацій у запровадженні принципів сталого розвитку туризму;

8) завданням державної соціальної політики має стати забезпечення доступності туристичних послуг для всіх суспільних верств;

9) сільський туризм дає можливість нівелювати регіональні соціально-економічні диспаритети;

10) туризм формує умови для інтеграції країни, зростання національної свідомості, збереження унікальних природних та історико-культурних ресурсів.

Станом на нині через складну суспільно-політичну та економічну ситуацію в Україні відсутні бюджетні кошти для капіталовкладень у створення додаткових робочих місць у селі. Настав найкращий час звернути увагу на ті галузі, які можуть дати віддачу, не затрачаючи значних фінансових ресурсів. До них, передусім, належить індустрія сільського туризму.

За словами Юрія Зінька, голови Спілки сприяння зеленого туризму в Україні, нині на ринку формується розуміння сільського зеленого туризму як специфічної форми відпочинку на селі з широкою можливістю використання природного, матеріального і культурного потенціалу регіону. Позитивний вплив сільського туризму на вирішення соціально-економічних проблем села полягає, на думку пана Юрія, передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості сільського населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток.

Надія КОЗАР

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: